Συμπλήρωση αριθμού συμμετεχόντων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αριθμός συμμετοχών για το Σεμινάριο της Δημιουργικής Γραφής έχει συμπληρωθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας. Ελπίζουμε, εν ευθέτω χρόνω, να έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε εκ νέου εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ευχαριστούμε,

Εκ της Διευθύνσεως.

Συντάκτης admin, πριν από